Paska Dom Bilik Rupa

Bahasa Visual yang Dilembagakan.